Heemkunde voor de basisscholen in Oost- en Weststellingwerf

Op deze website wordt t.b.v. het vak heemkunde lesmateriaal aangeboden voor de groepen 1 t/m 8. Met regelmaat worden de verschillende rubrieken aangevuld en uitgebreid.   

Home   Groep 1 en 2   Groep 3 en 4   Groep 5 en 6   Groep 7 en 8                

Doel van heemkunde in het basisonderwijs

Sinds 1988 is Heemkunde een verplicht vak in het Stellingwerver basisonderwijs. Ten behoeve van dit vak wordt op het gebied van het eigen erfgoed en de eigen streekcultuur, in overleg met Stichting Comperio, lesmateriaal ontwikkeld door de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Waar leerlingen kennis van moeten hebben bij het verlaten van het basisonderwijs wordt aangeven bij de onderstaande vijf hoofdrubrieken.
Klik hieronder op een hoofdrubriek voor de onderwerpen, die erbij horen.

De geschiedenis van Stellingwarf

Hoe en wanneer is het gebied Stellingwarf ontstaan. Wie waren de eerste bewoners en hoe wordt het gebied sinds de Middeleeuwen bestuurd.

Wonen en werk

Hoe zijn de dorpen ontstaan en wat waren en zijn de middelen van bestaan?

De Taal

Waarom wordt er van oudsher een Nedersaksische streektaal gesproken en wat is het Stellingwerfs precies. In welke dorpen wordt (ook) Fries gesproken?

De geschiedenis van landschap en natuur

Wat zijn de kenmerken van het landschap en hoe zijn de verschillende typen ontstaan. Waarom heeft Stellingwarf een grote verscheidenheid aan natuurgebieden en een grote diversiteit aan planten en dieren?

Kunst en bouwkunst

Welke vormen van kunst werden en worden uitgeoefend in de Stellingwerver regio. Wat zijn specifieke bouwwerken in Stellingwerf en wat is de geschiedenis daarvan?

 

E-mail: stellingwerf.heemkunde@gmail.com

Stichting Stellingwarver Schrieversronte
Willige Prinsstraote 10
8421 PE Berkoop
Tel. 0516451108
email: info@stellingwarfs.nl

Laatste update: 09-04-2017
Klaas Dijkstra, Langedijke, 2009-2017

Nieuws

Twaelf leerlingen van et Comperio College slaegen veur kursus Stellingwarfs.  

Tegere mit heur juffer Ageeth Bos kwammen vri’jdagmorgen (7 april 2017) twaelf leerlingen van et Comperio College uut Wolvege naor et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Naodat ze et oflopen seizoen lessen Stellingwarfs volgd hadden, kwammen ze daor examen doen.

Lees hier veerder.

Slangen en amfibieën  

Een natuurfilm van Andries van der Veen.
De film duurt ongeveer 22 minuten. Later zal er nog verwerkingsmateriaal bij deze film volgen.
Bekijk de film hier.

 

De Hollebomebos  

Voor de leerlingen van groep 3 en 4 zijn er drie nieuwe Stellingwerver verhaaltjes op deze website geplaatst. Deze zijn bedoeld om zelf te lezen, maar ze kunnen ook worden voorgelezen. De bedoeling van de verhaaltjes is om met de kinderen met het Stellingwerfs bezig te zijn. Wat kunnen ze zelf lezen, hoe goed verstaan ze de taal en hoe goed wordt het verhaaltje begrepen. Na elk verhaaltje zijn er daarom 10 vragen toegevoegd die hiervoor gebruikt kunnen worden.
De verhaaltjes zijn geschreven door Herma Stroetinga, de illustraties zijn van Trudy Kramer en staan in de bundel De hollebomenbos.

"De brilleglasstokkies".
"In de buize".
"Kletspote".

Klik op een titel hierboven om het verhaal te lezen.

 

De eerste Grietman bezoekt de scholen!

De Vrijstaat-stuurgroep en de Stellingwarver Schrieversronte werken samen aan een schoolprogramma naar aanleiding van het feest ter viering van het 500-jarig bestaan van de gemeente Ooststellingwerf. Het vertelmuziektheater, dat hiervoor speciaal is samengesteld door de Histotolk en het duo Marianta (met middeleeuwse muziek) wordt aangeboden aan de hoogste klassen van de basisscholen. Het nieuw ontwikkelde programma ’Het feest van de Grietman’ is bedoeld om de kinderen te informeren over de woelige tijd rond 1517. Door drie mensen van 500 jaar geleden, onder andere de laatste Stelling van de Stellingwerf, weer tot leven te wekken wordt een levendig beeld geschetst van het leven en de muziek van 500 jaar geleden. En dan wordt de eerste Grietman benoemd...
Klik hier voor meer informatie.

Twie ni'je verhaelen

D'r staon weer twie ni'je Stellingwarver verhaelen mit bi'jheurend verwarkingsmateriaol op de webstee.
'De oele en de ente' is bedoeld veur groep 5 en 6. Klik hier om de pdf te bekijken.
'Bi'j Pake uut-van-huus' is veur groep 7 en 8. Klik hier om de pdf te bekijken.

Riemsloot naor de Bargfeesten

De leerlingen van de groepen 1 en 2 van OBS De Riemsloot van Appelsche stonnen d’r vri’jdag (18-11-2016) mar zommers op. Dat kwam omreden ze as ofsluting van een muzikaol en zommers taelprojekt die dag de Bargfeesten van Appelsche vierden.
Lees veerder.

Daor klept de klokke weer wordt verfilmd  

Het boek 'Daor klept de klokke' weer wordt binnenkort verfilmd.
Lees hier een artikel uit de Leeuwarder Courant van 13 oktober 2016.

Kiekes - Erfgoed-heemkundemiddag  

De heemkundemiddag was dit jaar op 28 september van 15.15-17.30 uur in MFA Mejander in Oldeberkoop.
Enkele scholen gaven deze middag een presentatie van hun activiteiten in het kader van het kiekesproject.

Buttingaschool gaat naar Malta  

De culturele hoofdsteden van Europa in 2018 zijn Leeuwarden en Valletta, de hoofdstad van Malta.
In Friesland zijn al diverse activiteiten gestart in het kader van CH2018.
Lees verder

Sprokies van Grimm in ’t Stellingwarfs  

‘De wolf en de zeuven geities’ is iene van de sprokies die in et ni’je boek ’Sprokies van Grimm in ’t Stellingwarfs’ staon.
Lees veerder

Netuurexkursie in Buil en Hooltpae  

Ok dit jaor orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte weer netuurexkursies t.b.v. et vak Hiemkunde in et basisonderwies.
Kotleden gong Freddie de Vries mit kiender van Hooltpae et veld in.
Ok leerlingen van basisschoele De Oostenbrink van Buil gongen op exkursie.
Lees veerder

Netuurexkursie in Ni'jhooltpae  

Kotleden weren de ooldste kiender van basisschoele ’t Holtpad van Ni’jhooltpae op schoelereisien naor Appelsche.
Tiedens die mooie daegen wodde d’r ok een Stellingwarver netuurexkursie holen in et kader van Hiemkunde.
Lees veerder

Netuurexkursie in Else  

Woensdagmorgen 15 juni trok netuurexkursieleider Andries van der Veen van Wolvege d’r op uut mit een groep kiender van de schoele van Else.
Lees veerder

Fotowedstrijd voor het basisonderwijs  

Dit jaar wordt voor de derde keer een fotowedstrijd georganiseerd voor de basisschoolkinderen.
Het onderwerp is dit jaar 'Het Stellingwerfs' in de dorpen.
Lees verder

OBS De Lamer maakt smartphoneroute  

Leerlingen van OBS De Lamer uit Oldelamer maken in het kader van cultuureducatie een smartphoneroute door de dorpen Oldelamer en Nijelamer.
Lees verder

Het mysterieuze monument  

Basisschool De Toekan heeft een film gemaakt over een monument van meester Noordhof, die van 1848 tot 1871 onderwijzer was in Oosterwolde.
Klik op de foto hieronder om de film te bekijken.

Als je hier klikt kun je een artikel uit de Ovend lezen over deze meester Noordhof.

Veen en turf bij Appelscha  

In ‘De hoolten klinte’ in Appelscha was maandagmiddag 16 novenber 2015 de start van het onderwijsproject ‘Veen en turf bij Appelscha’ voor de groepen 6, 7 en 8
van basisschool De Riemsloot. Na een korte introductie van verhalenvertelster Baukje Koolhaas werd door Jan de Vries uit Wolvega een korte film uit 1910 vertoond.
Gedurende de film zijn authentieke beelden te zien van met name het steken van turf in een hoogveengebied.
Daarna vertelde o.m. de heer Posthumus uit Appelscha over zijn ervaringen als turfgraver in de 50-er jaren van de vorige eeuw.
Baukje Koolhaas vertelde aansluitend een verhaal over het leven van Jacob en Japke, die rond 1890 opgroeiden in een vervenersgezin.
De komende twee weken gaan de leerlingen aan de slag met het thema, voor lesmateriaal zorgt o.a. de Stellingwarver Schrieversronte.
Ook wordt een fietstocht gemaakt langs plekken in en om Appelscha die aan de tijd van de vervening herinneren.
Voor informatie onderweg wordt gezorgd door leden van de Historische Vereniging van Appelscha.

Bekijk hier de lesbrief  "Het bruine goud - Et brune goold" over de geschiedenis van de veenwinning in Appelscha en omgeving.

Een duik in de buurtschappen op de Toekan  

Derde Kiekes-project, 2014/2015
Interne Cultuurcoördinator: Jos de Jong
Coach: Marjolein Spitteler
Lees verder

Natuur- en dorpsgidsen  

Tijdens de jaarlijkse heemkundemiddag op 30 september werd een nieuw aanbod bekendgemaakt.
Via de Stellingwarver Schrieversronte kunnen scholen een dorpsgids inhuren, op dezelfde manier zoals al sinds 2012 speciale natuurgidsen ingehuurd kunnen worden.
Alle gidsen zijn kenners van de eigen leefomgeving en de natuur in Stellingwerf.
Voor boekingen kan gebeld worden met het kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108 (vragen naar Sietske Bloemhoff).
Mailen heeft de voorkeur: info@stellingwarfs.nl.
Klik hier voor meer informatie en een overzicht van de natuur- en dorpsgidsen. Aan dit overzicht kunnen nog namen worden toegevoegd.

Vroeger Dichtbij - Woorden worden beelden  

Dit is een cultureel erfgoedproject waarbij leerlingen van de bovenbouw van basisschool De Trede uit Haule samen met ouderen een film en tentoonstelling hebben gemaakt over hun dorp.

Lees verder

Sophie Linde Bos wint de fotowedstrijd 2015  

Sophie Linde Bos uit Steggerda is de winnaar geworden van deze fotowedstrijd........
Lees verder

Klik hier om alle foto's te bekijken die zijn gemaakt door de kinderen.

KEK/Kiekes  

Een aantal scholen werkte van 2013 t/m 2016 aan het opzetten van verschillende ontwikkelingslijnen om erfgoed structureel in te passen in het onderwijs.
Hier
vind je verslagen van verschillende projecten die zijn uitgevoerd binnen het project Kiekes.
Ook andere informatie over dit project kun je hier vinden.

Netuur in et Stellingwarfs op schoeleTV  
Ruurd Jelle van der Leij

Voegelkenner en fotograaf Ruurd Jelle van der Leij was te zien in et pergramme Tsjek van de Friese schoeletillevisie.
De vroegere inwoner van Hooltpae en fotograaf van Et Stellingwarver voegelboek verzorgde drie keer et netuuronderdiel ‘Netuurlik’ van dat pergramme veur de basisschoelen.
Van der Leij prissenteert zien onderwarpen in et Stellingwarfs.
De onderwarpen die an bod kommen bin de iesvoegel, de wolf en de adder.
An dat dadde onderdiel warkt ok de Stellingwarver netuurkenner Andries van der Veen uut Wolvege mit.
De opnaemen bin o.e. maekt in et Drents-Friese woold bi’j Appelsche.

Et eerste pergramme ku'j hier bekieken: http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/tsjek-fan-29-april-2015-1030

     

 

Bronnen en links