Heemkunde voor de basisscholen in Oost- en Weststellingwerf

Op deze website wordt t.b.v. het vak heemkunde lesmateriaal aangeboden voor de groepen 1 t/m 8. Met regelmaat worden de verschillende rubrieken aangevuld en uitgebreid.   

Home   Groep 1 en 2   Groep 3 en 4   Groep 5 en 6   Groep 7 en 8                

Doel van heemkunde in het basisonderwijs

Sinds 1988 is Heemkunde een verplicht vak in het Stellingwerver basisonderwijs. Ten behoeve van dit vak wordt op het gebied van het eigen erfgoed en de eigen streekcultuur, in overleg met Stichting Comperio, lesmateriaal ontwikkeld door de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Waar leerlingen kennis van moeten hebben bij het verlaten van het basisonderwijs wordt aangeven bij de onderstaande vijf hoofdrubrieken.
Klik hieronder op een hoofdrubriek voor de onderwerpen, die erbij horen.

De Taeletuun


Veur lesmateriaol en instrukties De Taeletuun klik hier.

De geschiedenis van Stellingwarf

Hoe en wanneer is het gebied Stellingwarf ontstaan. Wie waren de eerste bewoners en hoe wordt het gebied sinds de Middeleeuwen bestuurd.

Wonen en werk

Hoe zijn de dorpen ontstaan en wat waren en zijn de middelen van bestaan?

De Taal

Waarom wordt er van oudsher een Nedersaksische streektaal gesproken en wat is het Stellingwerfs precies. In welke dorpen wordt (ook) Fries gesproken?

De geschiedenis van landschap en natuur

Wat zijn de kenmerken van het landschap en hoe zijn de verschillende typen ontstaan. Waarom heeft Stellingwarf een grote verscheidenheid aan natuurgebieden en een grote diversiteit aan planten en dieren?

Kunst en bouwkunst

Welke vormen van kunst werden en worden uitgeoefend in de Stellingwerver regio. Wat zijn specifieke bouwwerken in Stellingwerf en wat is de geschiedenis daarvan?


Stichting Stellingwarver Schrieversronte
Willige Prinsstraote 10
8421 PE Berkoop
Tel. 0516451108
email: info@stellingwarfs.nl

Nieuws


Piepmoes en zien kammeraoden Lianne Jacobs en Sietske Bloemhoff kommen graeg mit et mooie verhaele- en daansprojekt Piepmoes (op 'maot' schreven veur ok jim dörp) naor jim schoele! Jim kun daorveur bellen mit de Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108, mailen kan ok: info@stellingwarfs.nl.

 

Kinderboekenweek
Gedichten schrijven met Matty de Vries

Tijdens de jaarlijkse kinderboekenweek zorgt de literaire werkgroep ’Alles rondom taal’ van Stichting Kunstwerf voor een bijzondere workshop voor leerlingen van het basisonderwijs.

Lees hier verder

Lesmateriaol Comperio College

 

Hiemkundemiddag

Tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag op ’e laeste woensdag in september was d’r weer ommedaenken veur tal van ni’je projekten veur et basisonderwies.

Lees hier veerder

Lesmateriaol Comperio College

Hieronder kun je lesmateriaal van het Comperio College downloaden.

 

Ooststellingwerf 500 jaar

De Riemsloot: eerste activiteit in kader 500 jaar Ooststellingwerf

Afgelopen week was het dan zover: de periode van activiteiten en feestelijkheden vanwege 500 jaar Ooststellingwerf is begonnen! Op basisschool De Riemsloot in Appelscha was op 2 mei de eerste voorstelling van het vertel-muziektheaterspel ’Het feest van de eerste grietman’.

Lees hier verder.

Scholen die zich nog niet aangemeld hebben voor dit programma kunnen dat alsnog doen.
Die scholen kunnen contact opnemen met de Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108, info@stellingwarfs.nl.

Lesbrief "De Grietman komt naar de scholen" kun je hieronder downloaden.
Ook een opdracht bij de voorsteling kun je hieronder downloaden.

Download hier een lesbrief die bij het programma hoort. De lesbrief kan ook los worden gebruikt.
Download hier een opdracht die bij de voorstelling hoort.

Twaelf leerlingen van et Comperio College slaegen veur kursus Stellingwarfs.

Tegere mit heur juffer Ageeth Bos kwammen vri’jdagmorgen (7 april 2017) twaelf leerlingen van et Comperio College uut Wolvege naor et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Naodat ze et oflopen seizoen lessen Stellingwarfs volgd hadden, kwammen ze daor examen doen.

Lees hier veerder.

Slangen en amfibieën.

Een natuurfilm van Andries van der Veen.
De film duurt ongeveer 22 minuten. Later zal er nog verwerkingsmateriaal bij deze film volgen.
Bekijk de film hier.

De Hollebomebos.

Voor de leerlingen van groep 3 en 4 zijn er drie nieuwe Stellingwerver verhaaltjes op deze website geplaatst. Deze zijn bedoeld om zelf te lezen, maar ze kunnen ook worden voorgelezen. De bedoeling van de verhaaltjes is om met de kinderen met het Stellingwerfs bezig te zijn. Wat kunnen ze zelf lezen, hoe goed verstaan ze de taal en hoe goed wordt het verhaaltje begrepen. Na elk verhaaltje zijn er daarom 10 vragen toegevoegd die hiervoor gebruikt kunnen worden.
De verhaaltjes zijn geschreven door Herma Stroetinga, de illustraties zijn van Trudy Kramer en staan in de bundel De hollebomenbos.

"De brilleglasstokkies".
"In de buize".
"Kletspote".

Klik op een titel hierboven om het verhaal te lezen.

De eerste Grietman bezoekt de scholen!

De Vrijstaat-stuurgroep en de Stellingwarver Schrieversronte werken samen aan een schoolprogramma naar aanleiding van het feest ter viering van het 500-jarig bestaan van de gemeente Ooststellingwerf. Het vertelmuziektheater, dat hiervoor speciaal is samengesteld door de Histotolk en het duo Marianta (met middeleeuwse muziek) wordt aangeboden aan de hoogste klassen van de basisscholen. Het nieuw ontwikkelde programma ’Het feest van de Grietman’ is bedoeld om de kinderen te informeren over de woelige tijd rond 1517. Door drie mensen van 500 jaar geleden, onder andere de laatste Stelling van de Stellingwerf, weer tot leven te wekken wordt een levendig beeld geschetst van het leven en de muziek van 500 jaar geleden. En dan wordt de eerste Grietman benoemd...
Klik hier voor meer informatie.

Twie ni'je verhaelen

D'r staon weer twie ni'je Stellingwarver verhaelen mit bi'jheurend verwarkingsmateriaol op de webstee.
'De oele en de ente' is bedoeld veur groep 5 en 6. Klik hier om de pdf te bekijken.
'Bi'j Pake uut-van-huus' is veur groep 7 en 8. Klik hier om de pdf te bekijken.

 

 

Voor ouder nieuws: Klik hier

Bronnen en links

Privacy